În conformitate cu prevederile Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 18/2017, în vederea asigurării transparenței modului de înregistrare și soluționare a petițiilor, precum și a solicitărilor de soluționare alternativă a litigiilor, de către Societatea Ergo Asigurări de Viață S.A., vă punem la dispoziție următoarele informații :

  2019 Perioada de raportare: 01 Ianuarie - 31 Decembrie 2020 Octombrie 2020 Noiembrie 2020 Decembrie 2020
Numărul total de petiţii înregistrate unic per petent şi per caz 38 23 4 1 1
Numărul total de petiţii soluţionate favorabil, înregistrate unic per petent şi per caz 13 1   1  
Numărul de petiţii întemeiate soluţionate favorabil referitoare la dosare de daună          
Numărul total de petiţii pentru care dosarele de daună au fost achitate          
Numărul total de petiţii finalizate nefavorabil, înregistrate unic per petent şi per caz 25 22 4   1

 

Solicitări de soluţionare alternativă a litigiilor

  2019 Perioada de raportare: 01 Ianuarie - 31 Decembrie 2020 Octombrie 2020 Noiembrie 2020 Decembrie 2020
Numărul total al solicitărilor de soluţionare alternativă a litigiilor          
Numărul total al solicitărilor de soluţionare alternativă a litigiilor soluţionate efectiv          
Numărul total al solicitărilor de soluţionare alternativă a litigiilor soluţionate favorabil asiguraţilor, contractanţilor, beneficiarilor, persoanelor prejudiciate sau reprezentanţilor acestora