În conformitate cu prevederile Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 18/2017, în vederea asigurării transparenței modului de înregistrare și soluționare a petițiilor, precum și a solicitărilor de soluționare alternativă a litigiilor, de către Societatea Ergo Asigurări de Viață S.A., vă punem la dispoziție următoarele informații :

  2021 Perioada de raportare: 01 Ianuarie - 30 Aprilie 2022 Februarie 2022 Martie 2022 Aprilie 2022
Numărul total de petiţii înregistrate unic per petent şi per caz 23 2      
Numărul total de petiţii soluţionate favorabil, înregistrate unic per petent şi per caz 2 1      
Numărul de petiţii întemeiate soluţionate favorabil referitoare la dosare de daună          
Numărul total de petiţii pentru care dosarele de daună au fost achitate          
Numărul total de petiţii finalizate nefavorabil, înregistrate unic per petent şi per caz 21 1      

 

Solicitări de soluţionare alternativă a litigiilor

  2021 Perioada de raportare: 01 Ianuarie - 30 Aprilie 2022 Februarie 2022 Martie 2022 Aprilie 2022  
Numărul total al solicitărilor de soluţionare alternativă a litigiilor 0 0 0 0 0  
Numărul total al solicitărilor de soluţionare alternativă a litigiilor soluţionate efectiv 0 0 0 0 0  
Numărul total al solicitărilor de soluţionare alternativă a litigiilor soluţionate favorabil asiguraţilor, contractanţilor, beneficiarilor, persoanelor prejudiciate sau reprezentanţilor acestora 0 0 0 0 0