Dacă sesizați o încălcare a legii sau o încălcare semnificativă a regulilor Codului de conduită al ERGO, ne puteți raporta aici.
Puteți face acest lucru in mod complet anonim. În acest caz, respectați instrucțiunile de siguranță din Portalul de avertizare.