Informații și observații legale

Site-ul web al ERGO are rolul de a vă furniza informații cu privire la compania noastră, la serviciile și produsele noastre. Aceste informații nu reprezintă o ofertă în sens juridic, ci au rolul de a vă informa cu privire la datele cu caracter personal pe care le colectăm despre dumneavoastră, la modul de utilizare al acestor informații și la părțile cărora le sunt transmise aceste informații.
Subscrisa,
-       ERGO în calitate de responsabil pentru prelucrarea datelor dumneavoastră, vă prezentăm în continuare informații detaliate cu privire la modul de prelucrare a datelor dumneavoastră. În cazul în care aveți nelămuriri sau întrebări cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră de către compania noastră, vă rugăm să contactați ofițerul nostru pentru protecția datelor, la adresa protectiadatelor@ergo.ro.


Răspunderea legală

ERGO verifică și modifică în mod regulat și cu atenție informațiile de pe site-ul său web. Cu toate acestea, este posibil ca datele și informațiile prezentate pe această pagină să își fi pierdut deja valabilitatea. Din acest motiv, ERGO Versicherung AG nu își asumă răspunderea pentru corectitudinea, integritatea și actualitatea informațiilor și datelor furnizate pe site-ul web. Informațiile furnizate pe site-ul web nu reprezintă o consultanță juridică, o consultanță privind investițiile sau orice alt tip de consultanță.
ERGO nu își asumă sub nicio formă răspunderea pentru eventualele daune sau pentru daunele produse pe cale de consecință ca urmare a utilizării informațiilor și materialelor de pe acest site web sau a accesării linkurilor de pe alte site-uri web. ERGO nu garantează că informațiile, software-ul sau alte materiale accesibile prin intermediul site-ului web nu conțin viruși sau alte componente dăunătoare.
Linkuri
În cazul în care prin accesarea linkurilor de pe această pagină ajungeți pe alte pagini care nu sunt create de ERGO, ERGO nu își asumă răspunderea pentru conținutul acestora și nici nu aprobă, susține sau confirmă informațiile de pe aceste pagini web externe. ERGO nu își asumă răspunderea pentru respectarea prevederilor legale pe aceste pagini de internet terțe. Această declarație se aplică pentru toate linkurile externe incluse pe pagina web www.ergo.ro  și pentru toate linkurile de redirecționare. În cazul în care observați că linkurile de pe această pagină redirecționează către pagini de internet al căror conținut încalcă prevederile legale aplicabile, vă rugăm să ne informați la adresa de e-mail ergo@ergo.ro  Vom șterge imediat aceste linkuri de pe site-ul nostru web.


Protecția datelor
Protecția datelor este un aspect foarte important pentru noi. Respectăm prevederile legislației privind protecția datelor. În cazul în care colectăm date de la dumneavoastră, vom prelucra aceste date doar în scopurile dorite de dumneavoastră. Aceste date nu vor fi transmise terților fără acordul dumneavoastră explicit.
ERGO înțelege faptul că pentru dumneavoastră este foarte importantă protejarea sferei dumneavoastră private la utilizarea paginilor noastre de internet și a aplicațiilor noastre, dar și la orice altă utilizare a datelor dumneavoastră de către noi. Tratăm cu toată seriozitatea răspunderea noastră de a asigura confidențialitatea datelor dumneavoastră în limitele prevederilor privind protecția datelor, acesta fiind interesul nostru comun. Utilizăm tehnici moderne de derulare a dialogului cu dumneavoastră și de asigurare a datelor dumneavoastră. Orice informație introdusă pe site-ul nostru web sau pe care dumneavoastră ne-o transmiteți prin alte metode va fi salvată de către noi. Dacă nu ne veți transmite informațiile solicitate, este posibil ca dumneavoastră să nu puteți utiliza anumite funcții ale site-ului nostru web.
Confidențialitatea datelor dumneavoastră
Datele dumneavoastră cu caracter personal - fie că este vorba de adresa IP a computerului dumneavoastră sau de date privind persoana dumneavoastră, comportamentul dumneavoastră ca utilizator sau nevoia dumneavoastră de asigurare - vor fi utilizate și prelucrate de către noi:
• conform scopului, adică exclusiv pentru furnizarea de informații și consultanță cu privire la produsele noastre și eventual pentru întocmirea unei oferte calificate
• confidențial, adică angajații și angajatele noastre sunt informați cu privire la prevederile legale aplicabile privind protecția datelor și sunt obligați să respecte confidențialitatea datelor. Accesul la informații cu caracter personal este permis doar angajaților societății noastre care oferă asistență clienților și potențialilor clienți și care sunt responsabili cu prelucrarea întrebărilor, cererilor și contractelor acestora. Dacă solicitați informații sau doriți să fiți contactat, introduceți voluntar datele cu caracter personal necesare. Datele cu caracter personal nu pot fi colectate automat dacă nu sunt introduse voluntar de către dumneavoastră. Aceasta înseamnă că dumneavoastră veți primi, exclusiv în acest scop, informații și consultanță cu privire la produsele ERGO și eventual se va întocmi o ofertă calificată.


Care sunt datele pe care le colectăm?
În funcție de tipul serviciilor și produselor, colectăm, în anumite situații, date cu caracter personal. Datele cu caracter personal reprezintă toate informațiile care se referă la o persoană identificată sau identificabilă. O persoană este identificabilă dacă poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin asocierea cu un identificator, cum ar fi un nume, prin asocierea cu un cod, cu datele unei locații, cu un identificator online sau cu unul sau mai multe caracteristici speciale, cu expresia identității fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale ale acestei persoane fizice. Dacă acest lucru este prevăzut prin lege, vă vom informa anticipat sau vom solicita acordul dumneavoastră explicit. Dacă veți solicita de la noi încheierea unei polițe de asigurare, ne veți furniza datele dumneavoastră cu caracter personal și eventual și datele cu caracter personal ale membrilor familiei dumneavoastră, ale angajaților sau ale altor terți. În toate aceste cazuri pornim în principiu de la premisa că dumneavoastră sunteți îndreptățit să comunicați aceste date.
Următoarele date cu caracter personal vor fi înregistrate de către noi:
• Datele de contact, așadar datele cu ajutorul cărora vă putem identifica sau contacta. Aceste date includ numele, adresa, numărul de telefon, adresa de e-mail, numele de utilizator și parola, data nașterii, sexul, limba preferată, adresa și alte date de contact pe care le obținem direct de la dumneavoastră.
• Datele privind starea de sănătate conform art. 11a-11d din Legea austriacă privind asigurările, pentru a evalua dacă și în ce condiții se încheie sau se modifică un contract de asigurare, precum și pentru administrarea contractelor existente și pentru evaluarea și îndeplinirea drepturilor generate în baza unui contract; datele analizelor genetice nu vor fi colectate de către noi.
• Datele de contact, așadar datele pe care ni le transmiteți pentru a putea utiliza serviciile noastre. Acestea includ numărul de cont și codul BIC, adresa de facturare și datele pe care ni le transmiteți în cadrul concursurilor sau solicitărilor de a fi contactați cu privire la produsele și serviciile noastre.
• Datele de uz general sunt informații generate în timpul utilizării produselor și serviciilor noastre, de exemplu, atunci când navigați pe internet și accesați site-ul nostru web. Nu utilizăm datele cu caracter personal de uz general decât în scopul furnizării și facturării produselor și serviciilor noastre, cum ar fi, de exemplu, pentru asistență tehnică, pentru întocmirea facturii, încasare și verificarea bonității.
• Alte date cu caracter personal sunt datele pe care le putem obține, în conformitate cu prevederile legale, din surse publice sau de la birouri de credit. Dacă ne veți transmite datele cu caracter personal ale altor persoane, noi vom înregistra, pe cât posibil, și aceste date.
• Chiar dacă secretele companiei sau secretele de afaceri nu sunt incluse în mod direct în termenul „date cu caracter personal”, noi asigurăm același grad de protecție pentru aceste informații și solicităm același lucru de la partenerii noștri de afaceri și clienții noștri.


În ce sens utilizăm datele cu caracter personal?
Prin natura lor, serviciile noastre și produsele de asigurări presupun colectarea datelor despre dumneavoastră. Obiectivul nostru este să conferim produselor noastre de asigurări un design simplu, personal și de încredere. De aceea depunem în mod constant eforturi pentru îmbunătățirea serviciilor și produselor noastre și pentru a le adapta cât mai bine nevoilor dumneavoastră personale. Așadar, din următoarele motive putem colecta datele cu caracter personal (după informarea dumneavoastră sau după obținerea acordului dumneavoastră):
Pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale și legale
În scopul îndeplinirii obligațiilor noastre contractuale în baza contractului de asigurare, vom identifica toate datele contractuale, așadar datele care sunt necesare pentru întocmirea și prelucrarea contractului dumneavoastră de asigurare și le vom salva, prelucra și procesa în scopul administrării contractului și pentru cazurile de compensații și de daune, precum și în scopuri statistice, iar în caz de necesitate le vom transmite terților, precum medici, instituții medicale, instituții de asigurări sociale, experți externi, companii care se ocupă de compensarea daunelor, avocați, notari, bănci, instanțe, instituții și autorități, precum și brokeri de asigurare și parteneri bancari. A se consulta în acest sens detaliile de la punctul „Cui sunt transmise datele cu caracter personal”.
În cazuri de asigurare, vom salva și prelucra, în plus, și informații privind evenimentul de daună (situația, tipul și cuantumul daunelor), precum și declarațiile martorilor și autorităților, precum și ale terților desemnați să stabilească daunele și compensațiile (experți) sau să remedieze daunele. Pot apărea situații în care suntem obligați prin lege să divulgăm datele cu caracter personal pentru a sprijini o acțiune a instanței sau pentru a răspunde unei dispoziții/ solicitări a autorităților. În cazul în care există un proces în instanță pe rol, datele pot fi publicate fără acordul și informarea dumneavoastră. Ne rezervăm dreptul de a contesta accesul autorităților la datele dumneavoastră cu caracter personal. Dacă acest lucru este permis conform legislației aplicabile, putem utiliza datele cu caracter personal și în scopul prevenirii fraudei și spălării banilor.
În scopuri publicitare și de marketing
Dacă ne veți acorda consimțământul necesar, vă vom informa cu privire la produsele și serviciile noastre care v-ar putea interesa. Dacă nu mai doriți să fiți contactat în scopuri publicitare și de marketing, puteți revoca în orice moment consimțământul acordat, fără a exista cerințe de formă. Pentru a asigura dovezile necesare, vă recomandăm să respectați cel puțin cerința privind forma scrisă. De asemenea, vă puteți adresa serviciului Clienți, dacă nu mai doriți să primiți de la noi informații de marketing și nu mai doriți să fiți contactat telefonic în scopuri de marketing. Serviciul Clienți poate fi contactat la secțiunea „Service” de pe pagina noastră web sau la numărul de telefon 031 224 86 00 sau la adresa de e-mail ergo@ergo.ro
În scopuri de evaluare
Feedbackul dumneavoastră privind produsele noastre și serviciul nostru pentru clienți este foarte important pentru noi. Mai ales feedbackul privind produsele  și serviciile noastre, serviciul nostru pentru clienți, așteptările noastre și compania noastră. De asemenea, comunicările dumneavoastră cu noi, de exemplu e-mailuri sau discuții telefonice, pot fi documentate sau înregistrate. Această acțiune are drept scop instructajele, asigurarea calității și salvarea detaliilor cu privire la produsele și serviciile pe care le comandați de la noi. Conversațiile telefonice nu vor fi însă înregistrate fără acordul dumneavoastră prealabil.

În scopuri de service în legătură cu sistemul nostru Live Chat
În momentul în care ne contactați (de exemplu, prin intermediul formularului de contact sau prin e-mail), datele dumneavoastră sunt salvate în scopul prelucrării solicitării sau pentru cazul în care există întrebări ulterioare. Noi colectăm și prelucrăm datele cu caracter personal pe care ni le puneți la dispoziție în scopul utilizării serviciilor noastre și care ne permit îndeplinirea obligațiilor noastre aferente.
Dacă veți intra live pe chat cu noi, vom colecta și vom prelucra datele ședințelor de chat, cum ar fi adresa IP, ora și datele generale privind chatul, precum și date privind conținutul discuției chat și fișierele încărcate, cu scopul de a vă pune la dispoziție serviciul nostru. De asemenea, vom evalua conținutul discuțiilor dumneavoastră chat (istoricul chat) cu echipa noastră de Asistență și toate fișierele încărcate, pentru a putea îmbunătăți calitatea serviciilor noastre și/sau pentru a putea monitoriza mai bine solicitările prin compararea cu discuțiile chat anterioare. Vom înregistra și vom prelucra datele precum adresa dumneavoastră de e-mail, codul de activare și codul licenței, pentru a pune la dispoziția angajaților de la serviciul Clienți detaliile individuale ale contului dumneavoastră de utilizator și pentru a le putea transmite conținutul discuțiilor dumneavoastră chat. Vom salva conținutul discuțiilor dumneavoastră chat însă doar dacă vă veți exprima consimțământul la începutul chatului.


Cui sunt transmise datele cu caracter personal
Grupul ERGO are drept obiectiv principal protejarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Complexitatea proceselor actuale de prelucrare a datelor a determinat necesitatea de a apela la furnizori de servicii, care sunt însărcinați cu prelucrarea datelor dumneavoastră. Unii din acești furnizori de servicii își au sediul în afara teritoriului Uniunii Europene. În cazul contractării furnizorilor de servicii, ne asigurăm totuși că se respectă nivelul european de protecție a datelor și standardele europene privind securitatea datelor. De asemenea, în cadrul prelucrării operațiunilor noastre, poate fi necesară transferarea sau prelucrarea în comun a datelor dumneavoastră în cadrul companiei noastre de asigurări sau în cadru grupului nostru de asigurări. Și în aceste cazuri se respectă întotdeauna standardele europene privind securitatea datelor. Dacă doriți să aflați mai multe detalii despre modul și volumul de prelucrare al datelor dumneavoastră în cazul tranzacției dumneavoastră concrete sau modul și volumul de transferare a datelor dumneavoastră către furnizori de servicii și care sunt măsurile de siguranță pentru protecția datelor adoptate de noi, vă rugăm să vă adresați protectiadatelor@ergo.ro


Implicarea companiilor de reasigurare
În cazul asigurării anumitor riscuri, colaborăm strâns cu companiile noastre de reasigurare, care ne sprijină în evaluarea riscurilor și a compensațiilor. În acest scop este necesar să transmitem companiilor noastre de reasigurare date privind persoana dumneavoastră și contractul dumneavoastră de asigurare. Acest schimb de date se face întotdeauna doar în scopul verificării în comun a riscului dumneavoastră de asigurare și a cazurilor dumneavoastră de despăgubire, respectând în acest caz cadrul legal privind contractele de asigurare.


Implicarea brokerilor de asigurări
Dacă veți apela la un broker de asigurări, acesta va colecta și va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal și ni le va transmite pentru verificarea riscului dumneavoastră de asigurare, în vederea încheierii unui contract de asigurare cu noi și în scopul verificării cazurilor de despăgubire. De asemenea, vom transmite brokerilor dumneavoastră de asigurări date cu caracter personal cu privire la persoana dumneavoastră și la contractul dumneavoastră de asigurare, în limitele necesare brokerului dumneavoastră de asigurări pentru prelucrarea solicitării dumneavoastră. Deoarece brokerul dumneavoastră de asigurări trebuie să garanteze personal pentru utilizarea datelor dumneavoastră conform prevederilor privind protecția datelor, suntem extrem de precauți în selectarea cooperării cu brokerii noștri de asigurări.

Cum protejăm datele dumneavoastră cu caracter personal?
Depunem toate eforturile pentru a proteja mediul dumneavoastră privat și am implementat anumite măsuri în acest scop. Am delegat în mod oficial persoane care garantează securitatea rețelei noastre, asigură asistență pentru infrastructura noastră și sistemele noastre informatice. Am implementat soluții pentru protejarea datelor cu caracter personal. Acestea se clasifică în soluții tehnice și ghiduri și diferă în funcție de produsul sau serviciul oferit. Exemple de astfel de soluții sunt protejarea parolelor, codificarea, firewall, programe antivirus, identificarea accesurilor neautorizate și a anomaliilor, precum și controlul accesului pentru angajații noștri.

Drepturile dumneavoastră
Puteți solicita informații privind originea, categoriile, durata salvării, beneficiarii, scopul datelor prelucrate de către noi cu privire la persoana dumneavoastră și tranzacția dumneavoastră și informații privind tipul acestei prelucrări.
În cazul în care prelucrăm date cu privire la persoana dumneavoastră care sunt incorecte sau incomplete, puteți solicita rectificarea sau completarea acestora. Puteți solicita, de asemenea, ștergerea datelor prelucrate în mod incorect. Vă rugăm să vă asigurați că sunt vizate doar datele incorecte, incomplete sau ilegale. În cazul în care nu vă este clar dacă datele cu privire la persoana dumneavoastră sunt incorecte sau incomplete sau sunt prelucrate ilegal, puteți solicita până la data de 25.05.2018 restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră până la clarificarea definitivă a acestui aspect. Vă rugăm să aveți în vedere faptul că aceste drepturi sunt complementare, astfel încât puteți solicita fie doar rectificarea sau completarea datelor dumneavoastră, fie doar ștergerea lor.
Chiar dacă datele cu privire la persoana dumneavoastră sunt corecte și complete și sunt prelucrate de noi în mod corespunzător, puteți contesta prelucrarea acestor date în cazuri individuale speciale, motivate de dumneavoastră. De asemenea, puteți contesta prelucrarea datelor dacă primiți de la noi materiale publicitare directe și nu mai doriți să primiți aceste materiale pe viitor.
Până la data de 25.05.2018 puteți obține datele prelucrate de noi cu privire la persoana dumneavoastră, dacă acestea au fost primite chiar de la dumneavoastră, într-un format electronic, stabilit de noi sau ne puteți delega să transmitem în mod direct aceste date unui terț selectat de dumneavoastră, dacă beneficiarul respectiv ne facilitează acest lucru din punct de vedere tehnic și în cazul în care transmiterea datelor nu presupune cheltuieli nerezonabile și nu încalcă obligațiile legale sau de altă natură de păstrare a secretului sau a confidențialității prevăzute pe pagina noastră sau ale unor terțe persoane.
Pentru toate solicitările dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați la datele de contact menționate mai jos, motiv pentru care vă vom ruga întotdeauna să prezentați o dovadă privind identitatea dumneavoastră, eventual prin transmiterea unei copii electronice a actului de identitate.
În pofida eforturilor noastre de a asigura protecția și integritatea datelor, pot apărea divergențe de opinie cu privire la modul în care utilizăm datele dumneavoastră. Dacă sunteți de părere că nu utilizăm datele dumneavoastră în mod corespunzător, aveți dreptul de a formula o plângere la Autoritatea austriacă privind protecția datelor.

Cât timp păstrăm datele cu caracter personal?
Avem dreptul de a păstra datele cu caracter personal doar atât timp cât ele sunt necesare pentru îndeplinirea obiectivului economic special și legitim pentru care au fost colectate, cu excepția cazului în care legea prevede un termen mai mare de arhivare a datelor cu caracter personal. Toate datele salvate de către noi în legătură cu un contract vor fi arhivate pe întreaga perioadă a derulării contractului, precum și ulterior pentru o perioadă de încă 10 ani, iar în domeniul asigurărilor de viață până la 30 ani. Minutele discuțiilor chat vor fi șterse după 6 luni.
Necesitatea prelucrării datelor dumneavoastră
Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, precum și eventual a datelor terților, pe care o faceți în mod asumat, este necesară pentru verificarea riscului dumneavoastră de asigurare, pentru încheierea contractului nostru de asigurare și pentru îndeplinirea drepturilor dumneavoastră la compensații. În cazul în care nu ne veți furniza aceste date sau nu ni le veți furniza în măsura necesară, nu vom putea încheia contractul de asigurare sau nu vom putea îndeplini drepturile dumneavoastră la compensații. Vă rugăm să aveți în vedere faptul că acest lucru nu poate fi considerat ca o neîndeplinire a obligațiilor contractuale din partea noastră.
Dacă am primit și prelucrăm datele dumneavoastră pe baza acordului exprimat de dumneavoastră, puteți revoca în orice moment acest acord, cu consecința că nu vom mai prelucra datele dumneavoastră de la primirea revocării consimțământului pentru scopurile exprimate în consimțământ.

Materialul de date obținut este comparat cu informațiile despre client de care dispunem, astfel încât să vă putem oferi o mai bună asistență la următoarea dumneavoastră vizită sau la următoarea comunicare cu dumneavoastră.

Utilizarea modulelor cookie
La fel ca multe alte pagini web, utilizăm module cookie, pentru a obține informații atunci când pagina noastră este accesată prin intermediul browserelor. Un număr mare de companii oferă programe de asistență pentru accesarea anonimă a paginilor web. În cazul în care utilizați un astfel de program, nu vă vom putea oferi asistență personalizată la vizita dumneavoastră pe site-ul nostru web, deoarece nu veți fi recunoscut.
În timpul unei sesiuni online se salvează pe computerul dumneavoastră așa-numitele module cookie. Acestea sunt mici fișiere care controlează prezentarea și operarea paginii noastre. La terminarea dialogului, aceste module cookie sunt șterse, nu se efectuează o evaluare a comportamentului utilizatorului. Utilizăm module cookie pentru a vă oferi cea mai bună experiență pe site-ul nostru web. De aceea salvăm aceste mici fișiere - care însă nu determină identificarea dumneavoastră personală - și evaluăm datele. Astfel îmbunătățim utilitatea site-ului nostru web și a site-urilor web ale companiilor afiliate. Evaluările statistice ale acestor pagini de internet sunt efectuate anonim. Nu se realizează o asociere directă cu persoana dumneavoastră. Este posibil ca, pe lângă datele necesare pentru urmărirea scopului în mod obligatoriu să vă solicităm și alte date suplimentare, opționale pentru oferta individuală. În acest caz veți vedea în câmpurile de date respective o observație din partea noastră. Dacă vă rugăm să ne transmiteți date suplimentare, acest lucru ne ajută să vă cunoaștem mai bine și să vă putem oferi consultanță mai bună sau să îmbunătățim site-ul sau ne ajută în scopuri publicitare. În plus, modulele cookie se utilizează în legătură cu folosința în domeniul personal al clienților. Modulele cookie nu conțin date cu caracter personal. Pentru a putea solicita online date de acces pentru ERGO sau pentru înregistrarea la ERGO, modulele cookie pe paginile www.ergo-versicherung.at trebuie să fie acceptate prin browser. Instalarea modulelor cookie diferă în funcție de browser.
Mai multe informații privind modul în care puteți face o verificare a modulelor cookie, a modului în care se salvează modulele cookie și cum pot fi acestea gestionate și șterse sunt disponibile pe pagina www.allaboutcookies.org.

Utilizarea Google Analytics
Compania noastră utilizează Google Analytics, un serviciu de analiză web al Google Inc. („Google“). Google utilizează module cookie. Informațiile obținute cu ajutorul modulelor cookie cu privire la utilizarea ofertei online de către utilizator sunt transferate de obicei către un server Google din SUA și salvate acolo. Google va utiliza aceste informații în numele nostru, pentru a evalua utilizarea ofertei noastre online de către utilizatori, pentru a întocmi rapoarte privind activitățile din cadrul acestei oferte online și pentru a ne oferi alte servicii asociate cu utilizarea acestei oferte online și cu utilizarea internetului. În acest sens se pot crea din datele prelucrate profiluri de utilizare pseudonimizate ale utilizatorilor. Utilizăm Google Analytics doar cu funcția de anonimizare a IP-ului activată. Aceasta înseamnă că adresa IP a utilizatorului va fi abreviată de Google în cadrul statelor membre ale Uniunii Europene sau în alte state semnatare ale Acordului privind Spațiul Economic European. Doar în cazuri excepționale se transmite adresa IP completă către un server Google din SUA și acolo se creează o abreviere. Adresa IP transmisă de browserul utilizatorului nu este asociată cu alte date Google. Utilizatorii pot preveni salvarea modulelor cookie printr-o setare corespunzătoare a software-ului browserului dumneavoastră; utilizatorii pot preveni, în plus, înregistrarea de către Google a datelor generate de modulele cookie și a datelor privind utilizarea ofertei online și prelucrarea acestor date de către Google prin descărcarea și instalarea pluginului pentru browser disponibil la următorul link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
Mai multe informații privind utilizarea datelor în scopuri publicitare de către Google, posibilitățile de instalare și de respingere sunt disponibile pe paginile web ale Google: www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners/ („Utilizarea datelor de către Google în cazul utilizării de către dumneavoastră a site-urilor web sau aplicațiilor partenerilor noștri“), www.google.com/policies/technologies/ads („Utilizarea datelor  în scopuri publicitare“), www.google.de/settings/ads („Gestionarea informațiilor utilizate de Google pentru prezentarea materialelor publicitare“) și www.google.com/ads/preferences/ („Stabiliți ce tipuri de materiale publicitare vă sunt afișate de către Google“).

Utilizarea Google AdWords Conversion Tracking
Utilizăm ca și client Google AdWords Google Conversion Tracking, un serviciu de analiză al Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). În acest sens, Google AdWords instalează un modul cookie pe computerul dumneavoastră („Conversion Cookie“), dacă ați ajuns pe pagina noastră de web de pe un anunț Google-. Aceste module cookie nu mai sunt valabile după 30 zile și nu au rol de identificare personală. Dacă vizitați anumite pagini ale noastre și modulul cookie nu a expirat încă, noi și Google putem recunoaște atunci când cineva a făcut clic pe anunț și a fost redirecționat către pagina noastră. Fiecare client AdWords primește un alt modul cookie. Modulele cookie nu pot fi, așadar, monitorizate pe paginile web ale clienților AdWords. Informațiile obținute cu ajutorul Conversion-Cookies sunt utilizate pentru întocmirea statisticilor Conversion pentru clienții AdWords care au optat pentru Conversion-Tracking. Clienții AdWords află numărul total al utilizatorilor care au făcut clic pe anunțul lor și care au fost redirecționați către o pagină prevăzută cu o filă Conversion-Tracking. Însă nu primesc niciun fel de informații cu ajutorul cărora ar putea identifica personal utilizatorii.
Dacă nu doriți să participați la funcția Tracking, puteți contesta această utilizare prevenind instalarea acestor module cookie cu ajutorul unei setări corespunzătoare a software-ului browserului dumneavoastră (posibilitate de dezactivare). În acest caz nu veți fi înregistrat în statisticile Conversion-Tracking. Mai multe informații, precum și declarația Google privind protecția datelor, sunt disponibile pe pagina: www.google.de/policies/privacy/
Utilizarea funcției Remarketing a Google Inc.
Utilizăm tehnologia Remarketing a Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). Cu ajutorul acestei tehnologii utilizatorii care au mai vizitat deja site-ul nostru și serviciile noastre online și care au fost interesați de o ofertă, vor fi abordați din nou prin mesaje publicitare țintite pe paginile rețelei partenere Google. Mascarea mesajelor publicitare se face prin utilizarea de module cookie, adică mici fișiere text care se salvează pe computerul utilizatorului. Cu ajutorul fișierelor text se poate analiza comportamentul utilizatorilor la accesarea paginii web și în final se pot utiliza mesaje publicitare pentru recomandări de produse țintite și bazate pe interes. Dacă nu mai doriți să primiți mesaje publicitare bazate pe interes, puteți dezactiva utilizarea modulelor cookie de către Google în aceste scopuri, accesând pagina https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=de.
Alternativ puteți puteți dezactiva utilizarea modulelor cookie de către furnizori terți, accesând pagina de dezactivare a Inițiativei pentru publicitate în rețea (Network Advertising Initiative) la adresa www.networkadvertising.org/choices/ și urmând indicațiile de acolo privind funcția Renunțare. Mai multe informații privind Google Remarketing, precum și declarația Google privind protecția datelor, sunt disponibile pe pagina: www.google.com/privacy/ads/
Prin utilizarea ofertelor noastre, declarați că sunteți de acord cu prelucrarea datelor colectate de Google despre dumneavoastră în modul și scopul descrise în prezentul document. Vă atragem atenția asupra faptului că Google dispune de o declarație privind protecția datelor care nu are legătură cu declarația noastră. Nu ne asumăm răspunderea și nu oferim nicio garanție pentru aceste ghiduri și proceduri.

Utilizarea Facebook Conversion Tracking
În plus, pentru evaluarea și susținerea măsurilor de Marketing Online utilizăm funcția „Pixelul pentru acțiunile vizitatorilor“ a Facebook, Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”). Cu ajutorul acesteia putem monitoriza acțiunile utilizatorilor după ce aceștia au vizualizat sau au dat clic pe un anunț publicitar Facebook. Astfel putem măsura eficiența anunțurilor publicitare Facebook în scopuri statistice și pentru studii de piață. Datele înregistrate astfel sunt anonime pentru noi, ceea ce înseamnă că noi nu vedem datele cu caracter personal ale utilizatorilor respectivi. Aceste date sunt însă salvate și prelucrate de Facebook, iar noi vă informăm cu privire la acest aspect în măsura cunoștințelor noastre. Facebook poate asocia aceste date cu contul dumneavoastră de Facebook și le poate utiliza și în scopurile proprii, conform Ghidului Facebook privind utilizarea datelor (www.facebook.com/about/privacy). Puteți permite Facebook și partenerilor acestuia plasarea de anunțuri publicitare pe Facebook și în afara rețelei Facebook. În aceste scopuri este posibilă salvarea unui modul cookie pe computerul dumneavoastră.

Utilizarea Facebook Retargeting
Pe pagina noastră web se utilizează funcția Remarketing sau „Public personalizat“ de la Facebook. Cu ajutorul acestei funcții putem aborda vizitatorii site-ului nostru web cu anunțuri publicitare țintite, afișând pentru vizitatorii site-ului nostru web anunțuri publicitare individualizate, bazate pe interes, atunci când aceștia accesează Facebook. Pentru efectuarea analizei privind utilizarea site-ului web care constituie baza pentru realizarea anunțurilor publicitare bazate pe interes, Facebook utilizează așa-numitele module cookie. În acest sens Facebook salvează un mic fișier cu o serie de cifre în browserul vizitatorului site-ului nostru web. Cu ajutorul acestui număr, se înregistrează vizitatorii site-ului nostru și date anonimizate privind utilizarea site-ului web. Nu se salvează datele cu caracter personal ale vizitatorilor site-ului web. Dacă veți accesa ulterior Facebook, vi se vor afișa anunțuri publicitare care vizează cu o mai mare probabilitate domeniile de produse și informații consultate anterior.

Utilizarea Retargeting Tracking
Noi utilizăm funcția Retargeting. Prin Retargeting se înțelege, în marketing online, o procedură prin care vizitatorii unei pagini web sunt identificați cu ajutorul modulelor cookie și în final sunt abordați pe paginile noastre web cu anunțuri publicitare țintite. Nu se salvează datele cu caracter personal ale vizitatorilor site-ului. Pentru Retargeting utilizăm module cookie cu o valabilitate limitată de 90 zile. La fel ca și în cazul Webtracking, și pentru Retargeting colectăm date în formă anonimizată.

Transmiterea informațiilor și codificarea
Dacă trimiteți un mesaj către ERGO folosind formularul de contact, pentru transferul acestor informații se utilizează tehnica de codificare SSL (Secure Socket Layer) cu o lungime de codificare de minim 128 Bit.
Utilizarea Hotjar
Acest site web utilizează Hotjar. Hotjar este un serviciu care analizează comportamentul și feedbackul utilizatorilor pe site-uri printr-o combinație de instrumente de analiză și feedback. Folosind Hotjar, li se oferă furnizorilor de site-uri bazate pe Hotjar o „imagine globală” despre modul în care pot fi îmbunătățite experiența utilizatorului final și performanța site-ului bazat pe Hotjar. Dacă navigați prin conținutul site-urilor bazate pe Hotjar și interacționați cu acest conținut, vom colecta și prelucra automat informații care pot include și informații care se află pe dispozitivul dumneavoastră terminal sau pe computerul dumneavoastră (de ex., module cookie). Dacă declarați că sunteți de acord cu utilizarea Hotjar, sunteți de acord ca Hotjar să colecteze date de pe browserul dumneavoastră și dispozitivul dumneavoastră terminal și să le salveze pe serverele sale din Uniunea Europeană.
Dacă navigați prin conținutul site-urilor noastre web și interacționați cu acest conținut, vom colecta și prelucra automat informații care pot include și informații care se află pe dispozitivul dumneavoastră terminal sau pe computerul dumneavoastră (de ex., module cookie). Unicul scop al colectării acestor date este îmbunătățirea experienței utilizatorilor pe paginile web care utilizează Hotjar. Cu ajutorul codurilor de Tracking Hotjar plasate pe paginile web bazate pe Hotjar se colectează și se prelucrează în special următoarele date:
• Datele specifice dispozitivelor terminale (adresa IP a terminalului (se colectează și se salvează în formă anonimizată), rezoluția ecranului/ display-ul ecranului terminalului, tipul terminalului (caracteristici individuale de identificare a terminalului), sistemul de operare și tipul browserului, zona geografică (doar țara), la afișarea paginii web bazate pe Hotjar, limba preferată de pagina web bazată pe Hotjar)
• Interacțiunile utilizatorilor (folosirea mouse-ului (deplasare, poziție și clicuri), date introduse cu ajutorul tastaturii)
• Datele protocoalelor (serverele Hotjar înregistrează automat informații în mod randomizat. Printre altele, se înregistrează următoarele date: URL și domenii de referință, pagini accesate, zona geografică (doar țara), la afișarea paginii web, limba preferată pe site-ul web, data și ora accesării paginilor de pe site)
Paginile web bazate pe Hotjar utilizează module cookie pentru colectarea datelor fără caracter personal, inclusiv a datelor protocoalelor standard de internet și a datelor privind tiparele comportamentale ale utilizatorilor finali la accesarea unei pagini web bazate pe Hotjar. Această acțiune urmărește să vă ofere o experiență de utilizator mai bună pe site-urile web bazate pe Hotjar, identificarea preferințelor, diagnosticarea problemelor tehnice, analiza evoluțiilor și sprijin la îmbunătățirea site-ului web. În plus, Hotjar utilizează module cookie și pentru a stabili dacă utilizatorul a optat pentru dezactivarea urmăririi prin intermediul serviciilor Hotjar.
În acest punct facem referire la secțiunea „Utilizarea modulelor cookie” de pe site-ul nostru web.
Hotjar se obligă să asigure în orice moment respectarea drepturilor dumneavoastră privind protecția datelor în cadrul transmiterii modelului dumneavoastră comportamental și a celorlalte informații generate în legătură cu vizita dumneavoastră pe site-ul web al clientului. Accesând pagina noastră Renunțare și făcând clic pe „Dezactivare Hotjar“ puteți refuza în orice moment colectarea datelor dumneavoastră de către Hotjar la vizitarea paginii web a unui client.

Efectuarea de teste AB
Pentru comparații între site-uri web, utilizăm software-ul AB Tasty. Este vorba de o metodă cu ajutorul căreia se compară două versiuni ale unui site web sau ale unei aplicații, pentru a stabili care oferă cea mai bună performanță. Cele două variante sunt denumite A și B și sunt afișate utilizatorilor pe principiu aleatoriu. O parte din utilizatori beneficiază, așadar, de prima versiune, iar altă parte de a doua versiune. Testul AB este un instrument pentru urmărirea unei strategii de optimizare Conversie, care însă nu poate fi disociată de alte activități. Căci un instrument Test AB permite verificarea statistică a ipotezelor - pentru a identifica în mod corect problemele de Conversie, trebuie să înțelegem însă și comportamentul utilizatorilor.
Dacă accesați site-ul web, modulele cookie sunt transferate și instalate pe computerul de pe care se face accesarea, pentru a vă identifica browserul de internet, pentru a monitoriza accesările dumneavoastră și pentru a înregistra setările browserul dumneavoastră. Aveți posibilitatea de a vă modifica setările browserului pentru a refuza instalarea modulelor cookie pe computerul dumneavoastră sau pentru a afișa descărcarea modulelor cookie și pentru a impune acceptul pentru aceste acțiuni. La dezactivarea modulelor cookie, vă rugăm să aveți în vedere că este posibil ca anumite funcții și servicii ale site-ului web să nu funcționeze corect. AB Tasty permite utilizatorilor de internet să refuze pe viitor colectarea și salvarea informațiilor privind accesarea site-ului web AB Tasty, precum și a site-urilor web ale partenerilor contractuali ai AB Tasty, pentru care AB Tasty colectează datele vizitatorilor site-urilor web cu ajutorul propriilor module cookie.
Pentru acest refuz, utilizatorul de internet trebuie să adauge la sfârșitul URLului site-ului web pentru care refuză colectarea datelor sale setarea #abtastyoptout=1. Exemplu: Pentru a dezactiva modulele cookie de pe paginile site-ului Ab Tasty, utilizatorul de internet trebuie să acceseze pagina web:
https://www.abtasty.com/#abtastyoptout=1
Cu ajutorul acestei opțiuni, nu se șterg modulele cookie instalate deja, ci se previne actualizarea lor, astfel încât nu se mai colectează date noi. Vă atragem atenția asupra faptului că utilizatorii de internet trebuie să efectueze din nou acest proces atunci când doresc să curețe computerul de module cookie, să șteargă modulele cookie sau dacă se înlocuiește computerul sau browserul și că ulterior este posibil ca unele din funcțiile site-ului web să nu poată fi utilizate.

Renunțare
AB Tasty permite utilizatorilor de internet să refuze pe viitor colectarea și salvarea informațiilor privind accesarea site-ului web AB Tasty, precum și a site-urilor web ale partenerilor contractuali ai AB Tasty, pentru care AB Tasty colectează datele vizitatorilor site-urilor web cu ajutorul propriilor module cookie.

Rețele sociale
Pagina noastră de internet și aplicațiile noastre utilizează Social Plugins („Plugins”) ale mai multor rețele de socializare, de exemplu Facebook, Twitter, precum și Google+ și altele similare. Plugins sunt marcate cu un logo sau cu informația suplimentară „Social Plugin”. Dacă accesați o pagină a site-ului nostru sau o aplicație care conține un astfel de Plugin, acest Plugin poate crea conexiuni directe cu rețeaua de socializare și eventual poate transmite date. Are loc o comunicare între plugin, browserul dumneavoastră și rețeaua de socializare. Prin instalarea de plugins, rețelele de socializare primesc informația că dumneavoastră ați accesat pagina respectivă a site-ului nostru. Dacă sunteți conectat deja la rețeaua de socializare, rețeaua de socializare poate asocia accesarea cu contul dumneavoastră. Dacă interacționați cu plugins, de exemplu, dacă apăsați tasta „Like” sau adăugați un comentariu, informația respectivă este transmisă direct către rețeaua de socializare și acolo este salvată conform ghidurilor respectivei rețele de socializare. Pentru informații privind scopul și volumul colectării, prelucrării și utilizării datelor de către rețeaua de socializare, precum și privind drepturile dumneavoastră și posibilitățile de setare pentru protejarea mediului dumneavoastră privat, vă rugăm să consultați informații privind protecția datelor ale respectivei rețele de socializare. Dacă nu doriți ca rețeaua de socializare să fie informată cu privire la vizita dumneavoastră pe paginile noastre de internet, trebuie să vă deconectați de la rețeaua de socializare înainte de a accesa pagina noastră de internet sau de a utiliza aplicația.

Siguranța informațiilor
ERGO se ghidează întotdeauna după cel mai recent stadiu al tehnicii pentru asigurarea securității sistemelor dumneavoastră informatice și de comunicare. La implementarea acestora, ERGO aplică standardele naționale și internaționale.

Posibilitatea dumneavoastră de contact:
Dacă aveți întrebări sau nelămuriri privind legislația în domeniul protecției datelor, vă rugăm să ne contactați la adresa protectiadatelor@ergo.ro