pentru service

Sunt de acord ca ERGO Asigurari S.A. sa prelucreze datele mele cu caracter personal pentru a raspunde la reclamatia inaintata. Am inteles ca in conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare, beneficiez de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, de opozitie, de informare, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a ma adresa justitiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata la ERGO Asigurari S.A., insotita de o copie a actului de identitate. De asemenea, va este recunoscut dreptul de a va adresa justitiei independent de orice demers catre ERGO Asigurari S.A. sau orice alta autoritate cu competente in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal (ANSPDCP - www.dataprotection.ro. ERGO Asigurari S.A. este inregistrata in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal cu numarul 5844. Politica de reclamatii a ERGO Asigurari S.A. poate fi consultata aici. Am inteles ca am dreptul de a apela la solutionarea alternativa a litigiilor, potrivit dispozitiilor O.G. nr. 38/2015 si a regulamentelor si procedurilor emise de Autoritatea de Supraveghere Financiara (A.S.F.) cu conditia de a face dovada ca, in prealabil, am incercat sa solutionez litigiul direct cu ERGO Asigurari S.A.. Solutionarea alternativa a litigiilor se efectueaza de Entitatea de Solutionare Alternativa a Litigiilor (SAL-FIN) ce functioneaza in cadrul Autoritatii de Supraveghere Financiara (A.S.F.). Pentru solutionarea alternativa a litigiilor trebuie sa-mi exprim aceasta optiune in mod voluntar si sa ma adreseze SAL-FIN. Procedurile administrate si organizate de catre SAL-FIN nu aduc atingere drepturilor de a utiliza oricare alta cale de solutionare a litigiilor permisa de lege si in conditiile prevazute de aceasta.

Informatii complete despre modul de solutionare alternativa a litigiilor pot fi obtinute si la adresa de internet: www.salfin.ro.

Puteti trimite un mesaj catre ERGO Asigurari S.A. prin completarea formularului de mai jos:

 În vederea asigurării transparenței modului de înregistrare și soluționare a petițiilor, precum și a solicitărilor de soluționare alternativă a litigiilor, de către Societatea  ERGO Asigurari SA, vă punem la dispoziție următoarele informații: Procedura de analiză şi solutionare a petiţiilor, şi Situaţia petiţiilor si Situaţia Solicitărilor de soluţionare alternative a litigiilor pot fi  consultate aici.

This value is required.This value should be a valid email.This value seems to be invalid.

Petitii si Sugestii

Nu ati completat toate campurile obligatorii, va rog verificati datele introduse:
captcha