Inapoi

Bancassurance

FIRST BANK S.A.

Clasele de asigurare intermediate:

A.8.
Asigurări pentru incendiu și calamități naturale;
A.9.
Asigurări aferente altor daune sau pierderi legate de bunuri, altele decât cele mentionate la clasele 3-7;
A.13. Asigurări de răspundere civilă generală

 

Numele și prenumele conducătorilor activității de bancassurance: 
Ana Bunghez

Codul unic alocat de A.S.F.:
RAJ 500018

Codul de identificare fiscală (CIF/CUI):
7025592

Data înregistrării: 
21.11.2016

www.firstbank.ro


Credit Europe Bank S.A.

Clasele de asigurare intermediate:

A.1. Asigurări de accidente;
A.2.
Asigurări de sănătate;
A.3. Asigurări aferente vehiculelor terestre, exclusiv materialul feroviar rulant;
A.7. Asigurări aferente bunurilor aflate în tranzit, indiferent de modalitatea de transport;
A.8.
Asigurări pentru incendiu și calamități naturale;
A.9. Asigurări aferente altor daune sau pierderi legate de bunuri, altele decât cele mentionate la clasele 3-7;
A.13. Asigurări de răspundere civilă generală;
A.16. Asigurări privind pierderea financiară;
A.18. Asistența pentru persoanele aflate în dificultate în timpul deplasărilor ori absenței de la domiciliu sau reședința obișnuită.

Numele și prenumele conducătorilor activității de bancassurance:
Cosmina Alexandra Ciuc, Alexandra Georgiana Tanase

Codul unic alocat de A.S.F.:
RAJ 58376

Codul de identificare fiscală (CIF/CUI):
4315966

Data inregistrării: 
30.01.2008

www.crediteurope.ro


Portal emitere polite